COMMISSIE

Oprichting

In april 2013 hebben de toenmalige ministers bevoegd voor pensioenen, Alexander De Croo en Sabine Laruelle, de Commissie Pensioenhervorming 2020-2040 opgericht. Deze commissie bestaat uit twaalf vooraanstaande experten.

Hun opdracht bestond er in om, autonoom en in beslotenheid, nieuwe hervormingen voor te bereiden die de sociale en financiële duurzaamheid van onze pensioenstelsels verder versterken.

Commissie

Jos BerghmanJos Berghman
(+1949 - 2014)