Commissie Pensioenhervorming 2020-2040

Nieuws

Rapport april 2015 (aanvullend advies)

In zijn brief van 28 november 2014 vroeg de huidige Minister van Pensioenen, Daniel Bacquelaine, aan de Commissie Pensioenhervorming 2020-2040 om:

  • de reflectie van de Commissie over 'zware beroepen' verder te zetten, zodat het op te richten Nationale Pensioencomité zijn werkzaamheden over de objectivering van dit concept zou kunnen aanvatten;
  • de problematiek van de overgang van het actieve leven naar het pensioen te verdiepen, met het oog op een verlenging van de loopbanen; met name werd gevraagd om de voorwaarden voor de uitvoering van een 'gedeeltelijk pensioen' te preciseren.

Hun bevindingen werden opgenomen in dit aanvullend advies.


Regeerakkoord

09/10/14 - De leden van de Commissie Pensioenhervorming hebben kennis genomen van het regeerakkoord.

Lees hun vaststellingen met betrekking tot het hoofdstuk 'pensioenen' (.pdf)